180701 KP

Kunstpleinen – 1 juli 2018

ARS LONGA organiseert op zondag 1 juli 2018 de (14e) jaarlijkse openlucht expositie KUNSTPLEINEN op het Kerkplein van Son en Breugel.
De commissie kunstpleinen heeft weer voor een aantrekkelijk programma gezorgd:

  • Van 11.00 – 17:00 uur kunt u op het Kerkplein de expositie bezoeken “voor alle ruimtelijke kunstvormen: steen, hout en brons of keramiek”
  • Van 12.00 tot 16.00 dragen dichters uit Son en omgeving voor uit eigen werk op het Dommelbalkon en
  • Vanaf 16:00 is er een carillonconcert te beluisteren.

De toegang is gratis.

Hieronder vindt u de deelnemende exposanten en het programma van de poeziemiddag

A image

Deelnemers Kunstpleinen 2018

Geertje Peggeman
Mieke van Geffen
Diny Snijders
Thea Blok
Ans van Bakel
Willem Berkers
Flor du Puy
René Scholder
Marcel Teernstra
Miny Mennen
Riek Woudwijk
Marijke Smulders
Cees van de Wijdeven
Joop Verhulst
Elise Dauwerse.
Arne Mulders.
Myra Huizinga.

Programma Poëziemiddag zondag 1 juli 2018 in Son (12.00-16.00 uur).

Plaats: Dommelbalkon (achter Kerktoren van Son);

11.45 uur Opening door Ad van Etten en Stan Mooij
Joris Witvliet: gitaar en zang tijdens de wisseling van de dichters

12-13 uur Dichters Woordatelier Son
– 12.00-12.09: Arend Okken
– 12.16-12.25: Ed van der Woude
– 12.32-12.41: Jean Peters
– 12.48-12.57: Ad Louwers

13-14 uur Dichters Nuenen
– 13.00-13.09: Helma Michielsen
– 13.16-13.25: Klaas de Graaff
– 13.32-13.41: Luuk den Hartog
– 13.48-13.57: Catharina Boer

14-15 uur Dichters DichtBij Son
– 14.00-14.09: Hans van Lith (voor Willemien van Lith)
– 14.16-14.25: Willem Berkers
– 14.32-14.41: Catherine Witvliet
– 14.48-14.57: Theo Smit

15-16 uur Dichters Regio
– 15.00-15.09: Ruben Kemperman
– 15.16-15.25: Angela Polderman
– 15.32-15.41: Stan Mooij
– 15.42-15.57: Theo Smit met sprookje als overgang naar
                    het carillonconcert
– 15.58 -16.00: Slotwoord Stan Mooij

170827 KunstPleinen

27 augustus: Kunstpleinen

Ook dit jaar organiseert Kunstvereniging Ars Longa in Son en Breugel op 27 augustus de Kunstpleinen.
In totaal ca 20 kunstenaars ( vnl Ars Longa leden) zullen hun werken exposeren van 11.00-17.00.
(voor deelnemers klik hier )

Op diezelfde dag organiseert dichtersgroep DichtBij (ook Ars Longa) een poëziemiddag op het Dommelbalkon. De poëziemiddag van DichtBij (ca 17 deelnemers) op het Dommelbalkon is van 12.00-16.00 (zie onder)

Vanaf 16 uur is er een carillonconcert te beluisteren

Dichters aan de Dommel:

Op deze prachtige plek in het park achter de Kerktoren zullen ca 17 dichters uit Son en Nuenen hun gedichten voordragen.
De gedichten zullen worden omlijst door muziek van een drietal musici.
De aanwezigheid van gedichten en akoestische muziek is een plezierige en passende aanvulling op de beeldende kunst van Kunstpleinen die op het Kerkplein en het Torenplein door vnl Sonse beeldende kunstenaars wordt tentoongesteld.

150705 Sonnebloemen

Sonnebloemen feestje

De jaarlijkse Kunstpleinen expositie werd dit jaar verrijkt met een grote bos Sonnebloemen. Elke bloem was uniek en gemaakt door een Ars Longa Lid.
“Het veertigtal dat we konden exposeren op het Raadhuisplein leverde een rijk gevarieerd beeld, waaruit eens te meer bleek dat er veel creativiteit schuilt onder de leden van Ars Longa en de deelnemers van KUNSTPLEINEN”, schreef Jan van Oorschot in zijn dank-email, namens de Kunstpleinen werkgroep, aan de deelnemers.
Het trok dan ook veel bekijks van de bezoekers aan de KUNSTPLEINEN. Menigeen stond diep gebogen over een bloem om te ontdekken hoe die was gemaakt of wie de maker was. Kortom een activiteit van Ars Longa die het waard is om nog vaker in de toekomst te organiseren.
Hieronder een impressie:

150705 Kunstpleinen

Kunstpleinen voor de elfde keer

Crowd-art project Sonnebloemen te zien

Op zondag 5 juli houdt Kunstvereniging Ars Longa voor de elfde keer een grote openluchtexpositie voor beeldhouwkunst in het centrum van Son en Breugel. Gedurende de hele dag exposeren tweeëntwintig regionale kunstenaars hun ruimtelijk werk op het Kerkplein en het Raadhuisplein. Ter gelegenheid van het Van Gogh-jaar wordt ook een bijzonder crowd-artproject Sonnebloemen tentoongesteld.

Ook tijdens de elfde uitvoering van de ‘KUNSTPLEINEN’, zoals de expositie is gedoopt, is weer een keur aan beeldhouwwerk in steen en brons te zien. Daarnaast worden onder meer assemblagekunst en keramiek gepresenteerd.
Voor het tweede keer in de historie is ook een gezamenlijk kunstwerk te bewonderen. Inspiratie hiervoor vond de organiserende werkgroep van Ars Longa in het Van Gogh-jaar en Vincents beroemde Zonnebloemen. De presentatie die tijdens Kunstpleinen wordt getoond is gemaakt door een groot aantal leden van Ars Longa én door regionale kunstenaars die ook op de expositie te zien zijn.
De expositie wordt vanaf 10.30 uur opgebouwd en is te zien tot ongeveer 17.00 uur. De toegang tot Kunstpleinen is gratis. Om 15.00 uur wordt de expositie opgevrolijkt door carillon bespeling.

Via de link kunt u het programma van deelnemers bekijken.

1502 Oproep KP

Kunstpleinen 2015

In 2015 zal Kunstpleinen plaatsvinden op zondag 5 juli.
We hopen weer een vijfentwintig à dertig kunstenaars bereid te vinden een keur van hun werkzaamheden te laten zien. Het gaat daarbij om beeldhouwwerk in steen, hout, glas en brons, maar ook keramiek en assemblages zijn welkom.
Ook dit jaar willen we een aandachttrekkend object plaatsen.
Wel zal dat wat bescheidener opgezet worden dan de kistjes van vorig jaar.
Om het idee hiervoor te realiseren, zoeken we vijf vrijwilligers

Zie hieronder de eerste aankondiging. Meer nieuws volgt t.z.t.

130630 KP succes

Geslaagd evenement Kunstpleinen

Son, 1 juli 2013.
Met veel genoegen kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement “KUNSTPLEINEN” 2013.
Door ziekte e.d. moesten drie deelnemers afhaken, zodat er uiteindelijk zondagmorgen 23 beeldende kunstenaars hun werkstukken tentoongesteld hebben op de beide pleinen in het centrum van ons dorp. Hoewel aanvankelijk het publiek het wat liet afweten (eerste vakantieweekend en erg fris weer), werd dat later op de dag ruimschoots ingehaald door meer en zeer belangstellend publiek. Vooral tegen de tijd dat het carillonconcert van start ging werd het gezellig druk en al die toehoorders werden meteen ook kijkers (en kijkers natuurlijk luisteraars). Opnieuw dus een aanwijzing dat de samenwerking met de carilloncommissie een “goed huwelijk” betekent.
De deelnemers hebben het dan ook in die middaguren druk gehad met het te woord staan van alle belangstellenden. Sommige van hen mochten zelfs het genoegen smaken dat ze wat van hun werk hebben verkocht. En dat nog wel in deze moeilijke tijden; een betere waardering voor je werk is er niet te verwachten. Het heeft de organiserende werkgroep ook erg veel plezier gedaan dat er zo veel leden van Ars Longa deze zondag kennis zijn komen nemen van de ruimtelijke kunstvormen die er in de regio bedreven worden. Laten we hopen dat volgend jaar de tiende versie van “KUNSTPLEINEN“ een nog groter succes zal worden.

Namens de werkgroep
Jan van Oorschot

130630 Kunstpleinen

Negende editie van Kunstpleinen

Zondag 30 juni op Kerkplein en het Raadhuisplein in Son.

De kunstvereniging Ars Longa organiseert op die dag weer de jaarlijkse openluchtexpositie voor beeldhouwkunst. Aan de expositie wordt deelgenomen door circa 26 lokale en regionale beeldende kunstenaars.
Klik hier voor de brochure met deelnemers.

Een keur aan ruimtelijke kunstwerken wordt geëxposeerd in het centrum van Son en Breugel. Bezoekers vinden er beelden in steen en brons, er is keramiek, bijzondere constructies, assemblages en objecten.
Bijzonder is dat we dit jaar werk exposeren van de vorig jaar overleden beeldhouwer Paul Timmermans uit Son. Paul maakte zeer mooi werk dat heel vaak het vrouwenhoofd als onderwerp had. We doen dit als een hommage aan hem, omdat hij jarenlang lid was van Ars Longa. Verder zijn er naast een groot aantal oude bekenden onder de deelnemers weer een zestal nieuwe gezichten in het deelnemers veld. Dit verjongt ongetwijfeld de collectie geëxposeerde werken.
Kunstpleinen is een vervolg van het oude Kunstpad. Deze openlucht expositie werd gestart door Ars Longa omdat er zo weinig gelegenheid was in Son en Breugel om ruimtelijke kunstvormen te exposeren. Voor schilderen, tekenen, wandkleden e.d. waren er negen jaar geleden wel mogelijkheden (bijv. het Gemeentehuis). In de openlucht konden we de exposanten echt “de ruimte geven” waar beelden recht op hebben. Het publiek kan nu deze werken van alle kanten goed bekijken.
De expositie is gratis te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Tussen 15.00 en 16.00 uur wordt de expositie opgeluisterd met een carillonconcert door de vaste beiaardier Peter Bremer. Klik hier voor het programma.

1306 Kunstplein

KUNSTPLEINEN 2013

Voor de negende keer wordt op zondag 30 juni de openluchttentoonstelling voor ruimtelijke kunstvormen onder de naam KUNSTPLEINEN gehouden. Ook nu weer zijn het Kerkplein en het Raadhuisplein in Son daarvoor beschikbaar.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 11.00 – 17.00uur. Om 15.00uur wordt door de beiaardier Peter Bremer een carillonconcert gegeven.
Op dit moment hebben zich 24 beeldende kunstenaars aangemeld voor deelname aan deze expositie. Dit betekent dat we een aardige vulling van de pleinen hebben, maar dat er ook nog ruimte is om een viertal beeldhouwers de gelegenheid te bieden hun werk aan een groot publiek te tonen. We nodigen alle uitvoerende leden van Ars Longa, maar ook beeldhouwers uit de regio dan ook uit om zich aan te melden. Dit kan door contact op te nemen met een van de onderstaande werkgroepleden. Afgelopen jaren zijn er gemiddeld zo’n 700 belangstellenden komen kijken, dus deelname is zeker de moeite waard.


 

 

Contact:

Margo Elffers 040-2424218, margoelffers@hetnet.nl
Thea en Frans Hoefsloot 0499-472066, fr.hoefsloot@upcmail.nl
Jan van Oorschot 0499-472872, familievanoorschot@kpnmail.nl