1305 Kunstavond + ALV

Ledenvergadering en Kunstavond op 23 mei

Een week voor de kunstreis van het voorjaarsprogramma vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Naast de verslaglegging en verantwoording over 2012 door het Ars Longa bestuur en reacties/wensen van de leden voor het komende programma, zal het tweede deel van de bijeenkomst een kunstavond zijn die toelichting geeft op de kunstreis van 2 juni.
Hiernaast de agenda voor de ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering

  • Opening
  • Evaluatie van de activiteiten 2012
  • Financiëel jaarverslag
  • Verslag van de kascommissie
  • Samenstelling van het bestuur
  • Activiteiten 2013
  • Rondvraag
  • Sluiting

Kijk op de nieuws pagina voor een verslag van de avond

Kunstavond over “De grote verandering”

De Kunstreis op 2 juni gaat naar het Bonnefanten museum, met een tentoonstelling over
revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917, en naar het HedgeHouse in WIjlre.
Ter voorbereiding tonen we op deze kunstavond een documentaire over de tentoonstelling met achtergronden, opzet en het tot stand komen ervan.

Hierbij alvast een voorproefje.

1303 nieuws

Welkom op de vernieuwde website.

Zoals u ziet, is de website van Ars Longa vernieuwd.
Er zijn nieuwe pagina’s toegevoegd zoals de “agenda”, waar naast de halfjaar agenda van Ars Longa ook de museum agenda te vinden is. Deze laatste stond voorheen in de nieuwsbrief. Dit nieuwe formaat geeft ons de mogelijkheid om directer op de actualiteit in te spelen, iets dat voor de hele website geldt.
Regelmatig kunt u dus nieuwe informatie vinden.
Op deze pagina kunt u het laatste nieuws lezen.

De Smederij, waar op dit moment elk weekend tot en met 14 april de solo-expositie van Bert van den Heuvel te bewonderen is, is eerste paasdag gesloten. U bent welkom voor een bezoek op tweede paasdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Het kunstcafe van zaterdag 4 mei, met de opening van de expositie van Loekie Devlaeminck is verplaatst naar zondag 5 mei.


1306 Kunstplein

KUNSTPLEINEN 2013

Voor de negende keer wordt op zondag 30 juni de openluchttentoonstelling voor ruimtelijke kunstvormen onder de naam KUNSTPLEINEN gehouden. Ook nu weer zijn het Kerkplein en het Raadhuisplein in Son daarvoor beschikbaar.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 11.00 – 17.00uur. Om 15.00uur wordt door de beiaardier Peter Bremer een carillonconcert gegeven.
Op dit moment hebben zich 24 beeldende kunstenaars aangemeld voor deelname aan deze expositie. Dit betekent dat we een aardige vulling van de pleinen hebben, maar dat er ook nog ruimte is om een viertal beeldhouwers de gelegenheid te bieden hun werk aan een groot publiek te tonen. We nodigen alle uitvoerende leden van Ars Longa, maar ook beeldhouwers uit de regio dan ook uit om zich aan te melden. Dit kan door contact op te nemen met een van de onderstaande werkgroepleden. Afgelopen jaren zijn er gemiddeld zo’n 700 belangstellenden komen kijken, dus deelname is zeker de moeite waard.


 

 

Contact:

Margo Elffers 040-2424218, margoelffers@hetnet.nl
Thea en Frans Hoefsloot 0499-472066, fr.hoefsloot@upcmail.nl
Jan van Oorschot 0499-472872, familievanoorschot@kpnmail.nl

1303 Smederij

Bert van den Heuvel

van 16 maart tot 15 april 2013.

Met een solo-tentoonstelling van Bert van den Heuvel opent De Smederij haar deuren weer na een koude winter.
De opening, door Ad van Etten, zal plaatsvinden op 16 maart om 15.00u. De 3 dimensionale schilderijen, figuratief of abstract, vallen op door bijzonder vakkundig materiaal- en kleurgebruik.
Hij laat zich inspireren door de natuur. Zijn werk is letterlijk van groot gewicht. Gelukkig zijn de muren van De Smederij sterk genoeg.

Wekelijks te bezoeken op zaterdag en zondag van 14-17.00u

De Smederij is eerste paasdag gesloten. U bent welkom voor een bezoek op tweede paasdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

 

Hieronder een impressie van de expositie

info heading

info content

1303 kunstreis de Pont

Kunstreis naar de Pont

op zondagmiddag 24 maart 2013.
Katharina Grosse heeft in de grote zaal van De Pont een enorme installatie gerealiseerd met 68 grote en ter plekke beschilderde ballonnen, waarvan sommige een doorsnede hebben van wel vier meter. Behalve dit kleurige woud van ronde vormen, maken ook een bijna zaalvullende ‘zwerfkei’, een stapeling van langgerekte vormen van styrofoam en een twaalftal schilderijen uit de periode 2002 tot 2012 deel uit van deze expositie, waarin de schilderkunst zich in vele gedaantes vertoont. In het werk van Katharina Grosse zoekt de kleur zijn eigen weg, zonder zich een halt toe te laten roepen door de begrenzing van een doek, de reikwijdte van het menselijk lichaam of de regels van de esthetiek.