130630 KP succes

Geslaagd evenement Kunstpleinen

Son, 1 juli 2013.
Met veel genoegen kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement “KUNSTPLEINEN” 2013.
Door ziekte e.d. moesten drie deelnemers afhaken, zodat er uiteindelijk zondagmorgen 23 beeldende kunstenaars hun werkstukken tentoongesteld hebben op de beide pleinen in het centrum van ons dorp. Hoewel aanvankelijk het publiek het wat liet afweten (eerste vakantieweekend en erg fris weer), werd dat later op de dag ruimschoots ingehaald door meer en zeer belangstellend publiek. Vooral tegen de tijd dat het carillonconcert van start ging werd het gezellig druk en al die toehoorders werden meteen ook kijkers (en kijkers natuurlijk luisteraars). Opnieuw dus een aanwijzing dat de samenwerking met de carilloncommissie een “goed huwelijk” betekent.
De deelnemers hebben het dan ook in die middaguren druk gehad met het te woord staan van alle belangstellenden. Sommige van hen mochten zelfs het genoegen smaken dat ze wat van hun werk hebben verkocht. En dat nog wel in deze moeilijke tijden; een betere waardering voor je werk is er niet te verwachten. Het heeft de organiserende werkgroep ook erg veel plezier gedaan dat er zo veel leden van Ars Longa deze zondag kennis zijn komen nemen van de ruimtelijke kunstvormen die er in de regio bedreven worden. Laten we hopen dat volgend jaar de tiende versie van “KUNSTPLEINEN“ een nog groter succes zal worden.

Namens de werkgroep
Jan van Oorschot