130928 RAKU

RAKU – keramiek met beeldverhaal

28 september -20 oktober in de Smederij.

De afgelopen dagen heeft het changement plaatsgevonden voor het laatste bedrijf in de Smederij.
Op zaterdag 28 September om 15.00 “gaat het doek op” en zien we 5 keramisten en een fotografe op het toneel, met RAKU-keramiek en en beeldend verhaal in foto’s van het Raku-stoken in- en buiten het atelier van de keramisten. U wordt getuige van het spannende proces waarin een kwetsbaar voorwerp blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, vuur en water.

Deze tentoonstelling loopt tem 20 oktober.

1309 Wiesje Spit

In memoriam – Wiesje Spit

Gisteren, 16 september hebben wij afscheid genomen van Wiesje Spit en haar leven herdacht.
Ars Longa voorzitter Hans Werner heeft daarbij de volgende woorden gesproken:

“Wiesje Spit was vanaf de oprichting in het jaar 2000 met hart ziel betrokken bij onze kunstvereniging Ars Longa. Zij was een actief beoefenaar van de schilderkunst en haar schilderijen werden door velen zeer gewaardeerd.
Ik zelf heb haar leren kennen als lid van de Kunstcafe- commissie van Ars Longa, die tot taak had om de rnaandelijkse ontmoetingen en de kunstavonden inhoud en vorm te geven. Zij was hiervan jaren lang lid en had daarin een grote bijdrage zonder op de voorgrond te willen treden. Bij alle wilde ideeen die bij de voorbereiding soms op tafel kwamen bleef zij met beide benen op de grond en als zij taken op zich nam dan wist je zeker dat het goed kwam.
Je kon op haar bouwen.
Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat zij voor onze vereniging heeft gedaan.
Maar de pijn van dit afscheid is vooral gelegen in het feit dat wij allemaal zoveel van haar hielden. Daarom hebben we haar in onze kring gemist vanaf het moment dat ze vanwege haar ziekte af moest haken en we zullen haar blijven missen.
Wiesje had wat met engelen. Zij heeft ze talloze keren afgebeeld . Wij hopen dat zij, nu zelf te midden van die engelen, voor Ars Longa tot in lengte van jaren een beschermengel zal willen zijn.


                                Wiesje Spit, 2012