Adopt a Chute

ADOPTEER EEN PARACHUTE

Op 17 september a.s. wordt herdacht dat Son en Breugel 70 jaar geleden bevrijd werd na luchtlandingen van parachutisten op de Sonse heide. De parachute is voor velen het symbool van de bevrijding geworden.

Kunstvereniging Ars Longa is van plan om deze belangrijke herdenking en vrijheidsviering te onderstrepen door de plaatsing van 15 parachutes in het centrum van onze gemeente. Een dergelijk aantal bevrijdingssymbolen en de gekozen plaatsing ervan aan de rotonde Kanaalstraat/Ekkersrijt en op diverse plaatsen op de middenberm van de Nieuwstraat gaan een unieke historische en artistieke beleving oproepen.
Een “artist’s impression” is al gemaakt om dit te laten zien.

Een dergelijk kunstwerk geeft cachet aan de herdenking van de bevrijding, trekt aandacht en bezoekers voor Son, en herinnert kunstliefhebbers aan Christo’s parasols project.

Het artistieke idee is inmiddels door Ars Longa uitgewerkt tot constructie tekeningen, materiaallijsten en werkplanningen. De parachutes worden 3.50 meter hoog, voorzien van een ijzeren frame, afgedekt met een naturel gekleurd parachute doek en geplaatst op een ingegraven betonnen sokkel. Het College van B&W heeft toestemming verleend voor de plaatsing van de 15 parachutes. De laatste berekeningen tonen dat de parachutes voor max. € 200 per stuk vervaardigd kunnen worden, met de hulp van vrijwilligers van Ars Longa en het Hoi-huis.

Ars Longa wil dit project graag uitvoeren maar mist de financiele middelen om de materialen te bekostigen. De vereniging, die sinds 2000 bestaat en kunstbeoefening en –beleving nastreeft, werkt zonder subsidie. Bijzondere projecten van de vereniging moeten dus hun eigen kosten opleveren.

Adopteer een parachute:
Voor € 200 adopteert u een van de vijftien parachutes, en maakt u de realisatie van dit unieke kunst/herdenkings werk mogelijk.
Op de sokkel van uw parachute wordt d.m.v. een naamsvermelding uw ondersteuning weergegeven. Daarnaast maakt Ars Longa begeleidende folders en posters met vermelding van de ondersteunende bedrijven en individuele vrienden. De website van Ars Longa gaat vanaf augustus uitgebreid aandacht besteden aan de parachutes en de herdenkingsfestiviteiten.
Na afloop van de expositie periode kunt u over de geadopteerde parachute beschikken en deze bijvoorbeeld in/bij uw onderneming plaatsen.

Reageer:
Voor 6 parachutes hebben we nog steun nodig. Als u dit voor Son en Breugel unieke project wilt helpen mogelijk te maken:
• Adopteer een parachute door € 200 over te maken op rekening 1091.16.011 t.n.v. ARS LONGA onder vermelding van “parachute” of
• Neem contact op over uw bijdrage met een Ars Longa bestuurslid:
  o Hans Werner – telf 0499-476633
  o Geert Bruinsma – telf 0499-490440
  o Eddy Odijk – telf 06-52418555
  o het secretariaat: secretariaat@arslongakunst.nl

1405 OpdeGang

Ralph Voogd met portretten

in La Sonnerie
van 3 mei tot 31 juli 2014.

Opening op zaterdag 3 mei om 16.00uur
tijdens het Kunstcafé van Ars Longa.
De expositie is dagelijks te bezoeken in de
Brasserie tijdens openingstijden van La Sonnerie

1404 Dommel in raadzaal

 

“De Dommel” in de raadzaal

De jaarlijkse expositie van Ars Longa in het gemeentehuis is voorbij.
En omdat de gemeente de geexposeerde werken van Ars Longa heaft aangekocht, vindt er nu een herschikking plaats.
Als eerste heeft afgelopen maandag het crowd-art werk “De Dommel” een vaste plaats in de de raadzaal gekregen.
Hieronder ziet u de “staalmeesters van Ars Longa” (minus de secretaris die de foto nam) beoordelen of het werk goed hangt.

en hieronder ziet u dan het resultaat ( en het gereedschap en materialen).

140415 De Pont

Kunstreis naar de Pont

op zondag 13 april 2014.

Dit voorjaar presenteert De Pont een overzicht van het baanbrekende werk van de Amerikaanse conceptkunstenaar Dan Graham (Urbana, Ill., 1942) die sinds de jaren zestig de relatie tussen architecturale omgevingen en hun bewoners analyseert.
Dat gaan we samen bekijken op zondag 13 april.
Vertrek, met eigen autos, vanaf het 17 septemberplein om 13:00.
Aanmelden via nieuws@arslongakunst.nl

1405 Kunstavond

Ledenvergadering en Kunstavond op 13 mei

Een week voor de kunstreis van het voorjaarsprogramma zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.

Naast de verslaglegging en verantwoording over 2013 door het Ars Longa bestuur en reacties/wensen van de leden voor het komende programma, zal het tweede deel van de bijeenkomst een kunstavond zijn die toelichting geeft op de kunstreis van 25 mei.
Hiernaast de voorlopige agenda voor de ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering

  • Opening
  • Evaluatie van de activiteiten 2013
  • Financiëel jaarverslag & begroting 2014
  • Verslag van de kascommissie, en decharge
  • Samenstelling van het bestuur
  • Activiteiten 2014
  • Rondvraag
  • Sluiting

Kunstavond over “Michael Borremans”

De Kunstreis op 25 mei gaat naar het Bozar in Brussel, met een tentoonstelling over Michael Borremans.
Ter voorbereiding tonen we op deze kunstavond een documentaire over Borremans en de tentoonstelling.

Klik op deze zin voor een voorproefje.

1402 Opde gang

Marijke van Seters exposeert

in La Sonnerie
van 1 februari tot 30 april 2014.

Marijke van Seters exposeert schilderijen van 1 februari tot 30 april 2014 Opening op 1 februari om 16.00uur tijdens het Kunstcafé van Ars Longa.
De expositie is dagelijks te bezoeken in de Brasserie tijdens openingstijden van La Sonnerie