140513 ALV verslag

Ledenvergadering Ars Longa steunt parachute project

In een vrijwel volle kapelzaal opende voorzitter Hans Werner
op 13 mei de 15e Algemene Ledenvergadering sinds de oprichting in 2000. Om de kunst zelf voldoende ruimte te laten – in het tweede deel van de avond – zou de vergadering binnen een uur klaar zijn. En dat lukte.

De vergadering begon met een terugblik op de Ars Longa activiteiten in 2013 (die u hieronder nog een keer kunt zien), en een verantwoording van de financiele kant.
Na de gestage groei tot 150, bleef het ledental in 2013 stabiel.
De penningmeester kon een positief resultaat melden, en de kascommissie vond dat de boeken er goed zagen. De vergadering beloonde dat met applaus en het dechargeren van het bestuur.

M.b.t. de activiteiten in 2014 werd aandacht besteed aan het Louise Nevelson “kistjes” project voor de a.s. Kunstpleinen, en aan het parachute project ter gelegenheid van de herdenking op 17 September a.s. van 70 jaar bevrijding.
De vergadering vond dat het project zeker door moet gaan, en keurde een verzoek goed voor een garantie voor de laatste parachutes die nog niet gesponsored zijn (maar hopelijk wel worden in de komende dagen: verzoeken zijn inmiddels gedaan). Om 20:50 kon de vergadering worden gesloten.

Na de pauze leidde Annelies Schoth de kunstreis in, en vertelde wat er naast Michael Borremans nog in het Bozar te zien is.

Hieronder, links de presentatie over 2013 in de vergadering, en rechts een aantal beelden van de Ars Longa Hockney activiteiten, afgelopen jaar.

   

140525 Kunstreis Brussel

Kunstreis naar Brussel:
Michael Borremans in Bozar

op zondag 25 mei 2014.

Michaël Borremans brak eind jaren ’90 internationaal door met een
gevarieerd oeuvre (tekeningen, schilderijen, films) waarin de
bedrieglijkheid van de voorstelling en de absurditeit van het bestaan op een suggestieve, ironische manier worden blootgelegd.
Borremans gaat persoonlijke verwijzingen naar historische schilderijen van bv. Velázquez, Goya en Manet niet uit de weg, en refereert ook vaak aan literatuur, fotografie en film. Zijn aandacht voor de macht van de verbeelding maakt zijn subversieve beeldtaal bijzonder aantrekkelijk.
Bozar toont een overzichtstentoonstelling deze fascinerende kunstenaar met een 100-tal werken uit de voorbije 20 jaar.

140510 Werf Josje

Tweede expositie in “De Oude Werf”

Nadat Geert Bruinsma met zijn foto-expositie de deuren van de Oude Werf heeft geopend, maakt hij nu plaats voor de schilder- en tekenkunst.

Josje Van De Molengraft, Constance Happee en Pia Witte exposeren van 10 mei tot en met 1 juni hun werk in de Ars Longa galerie.
De opening is op zaterdag 10 mei om 15.00 uur.
Wekelijks te bezoeken op zaterdag en zondag van 14.00-17.00u.