150513 ALV

Ledenvergadering Ars Longa

De ledenvergadering in dit lustrumjaar werd (bij afwezigheid van de de voorzitter) door secretaris Eddy Odijk geopend met het tonen van de uitnodiging en agenda van de oprichtingsvergadering uit 2000. Met 150 leden en vele activiteiten is Ars Longa nog altijd springlevend, concludeerde hij.
Daarna werd teruggekeken op de activiteiten in 2014.
Hieronder kunt u dat overzicht van alle activiteiten nogmaals bekijken.
Penningmeester Geert Bruinsma rapporteerde over de financien: de kascommissie bedankte hem voor zijn inzet en betrokkenheid, en de vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
Daarna konden de activiteiten voor 2015 aan de orde komen. De “reguliere” activiteiten vindt u in de agenda. Daarnaast werd de “Sonnebloemen” crowd-art actie voor Kunstpleinen aangekondigd, en toonde Annelies Schoth het ontwerp voor het project “Goed Gesprek” dat begin 2016 zal worden gerealiseerd.
En tos slot lanceerde het bestuur de nieuwe on-line galerie www.arslonga.gallery.
Elk lid kan hier op een eigen pagina zijn kunstwerken tonen, en door dit allen samen te doen ontstaat een aantrekkelijke on-line galerie voor de Sonse bevolking. En, zo lieten enkelen al wetenn, zo kan men elkaars werk ook beter leren kennen.
Om 20:50 kon de vergadering worden gesloten.

Na de pauze leidde Annelies Schoth de kunstreis in, en gaf een schitterend overzicht van de kunstgeschiedenies: POM RBR 19 20 is de veelzeggende samenvatting