Over Ars Longa

Welkom bij Ars Longa !
Een vereniging voor kunst-liefhebbers en -makers

“Ars Longa, vita brevis”: deze klassieke spreuk zegt ons al 2 millennia dat het maken van kunst veel tijd kost. Gelukkig is er intussen een groot aanbod van goede kunst om ons korte leven te veraangenamen. Samen genieten van kunst is al bijna 25 jaar de hoofddoelstelling van Ars Longa, de kunstvereniging van Son en Breugel. Dat doen we door kunst- en filmavonden, kunstreizen naar belangrijke tentoonstellingen en bijzondere musea, workshops en het maandelijkse kunstcafé in het Dommelhuis. Vaak voegen inleidingen en gidsen een deskundige uitleg toe, waardoor de kunst nog meer gaat leven. Daarnaast is samen van de schoonheid of troost ervan genieten ook heel gezellig.
Een aantal leden heeft geleerd of is nog aan het leren om zelf kunst te maken. Hen bieden we een podium in exposities, vanaf nu in het Dommelhuis. Ook organiseren we kunstzinnige activiteiten in de openbare ruimte, zoals het jaarlijkse Kunstplein, de Remember September parachutes of, onlangs. het grote schilderij bij 100 jaar Wilhelminakanaal.
Zin om mee te doen in een vereniging voor kunstliefhebbers en kunstenaars? Stuur een email aan secretariaat@arslongakunst.nl met naam, adres en telefoonnummer. Dan ontvangt u een bevestiging, een copie van het geldende programma en vanaf dan emailberichten over alle Ars Longa activiteiten.
Het lidmaatschap kost 12.50 per jaar. Vanaf augustus bent u gratis lid voor de rest van het jaar

Ars Longa heeft inmiddels ruim 150 leden, die elkaar regelmaat kunnen treffen, in het Dommelhuis of samen onderweg.
Een typisch voor-of najaars programma bestaat uit

  • Kunstcafe iedere 1e zaterdag van de maand
  • Lezingen over muziek, poezie en vooral beeldende kunst
  • Een busreis naar een belangrrijke tentoonstelling in binnen- en buitenland.
  • Tentoonstellingen in het Dommelhuis, met openingsactiviteit samen met de kunstenaar.
  • Enkele filmavonden rond een thema gekozen door de filimcommissie
  • Bij mooi weer een buitenfilm in de tuin van een van de leden

Historie van Ars Longa

Bij gelegenheid van de millenniumvieringen 1999 – 2000 wilde de tentoonstellings commissie van de gemeente Son en Breugel (Schoth, Achterberg, van Etten) meer kunst in het dorp: de winkeletalages werden voorzien van passend werk van Sonse kunstenaars, een gedicht werd geschilderd op straat. Het enthousiasme tijdens deze actie zorgde voor de oprichting van de Kunstvereniging Ars Longa. Het eerst bestuur zorgde voor een meer zichtbaar worden van vooral de beeldende kunst in het dorp. De kunstliefhebbers en de kunstmakers vonden elkaar.
Ars Longa biedt een podium voor kunstbeoefenaars, en organiseert exposities, kunstreizen naar musea, lezingen en thema- en film-avonden, en een maandelijks kunstcafe.
Tevens verzorgt Ars Longa eens per jaar op een zondag in juni/juli wordt het kerkplein een Kunstplein
In 2012 heeft Ars Longa de oude, leegstaande smederij van Piet Bakens aan het kanaal in bruikleen gekregen om daar grotere exposities in te richten, tot de afbraak in 2015. Daarna hadden we een galerie in de Oude Gemeentewerf, ook weer tot de afbraak ervan.
De gangen van Hotel de Sonnerie werden jaren lang gebruikt voor kleinere en wisselende exposities onder de noemer "Op de Gang", en daar werd ook het maandelijkse kunstcafe gehouden.
In het najaar van 2023 is Ars Longa mede-bewoner van het Dommelhuis geworden.

Bestuur:

Hans Werner, voorzitter
Eddy Odijk, secretaris
Geert Bruinsma, penningmeester
Annelies Schoth
Ad van Etten
Robine Deleij
Monique van Hoof

Expositie-commissie in oprichting:

Monique van Hoof – contactpersoon

Kunstpleinen-commissie:

Margo Elffers       Willem Berkers
Mieke Hattink       Robine Deleij

Film-commissie:

Catherine Witvliet       MarieAnne van Gestel
Bär Hanraets              Eddy Odijk

contact:

info@arslongakunst.nl
tel: 06-52 418 555

Wilt u lid worden?

Maak € 12,50 over op rekening IBAN
NL39RABO0109116011 t.n.v. ARS LONGA, Son en stuur een email met uw naam, adres en telefoon nummer naar
secretariaat@arslongakunst.nl

Ars Longa Verenigings statuten