Over Ars Longa

Welkom bij Ars Longa !
Voor mensen die van Kunst houden

  • Al meer dan 160 leden.
  • Kunstcafe iedere 1e zaterdag van de maand in de Sonnerie.
  • Lezingen over muziek, poezie en vooral beeldende kunst
  • Na de lezing het bezoeken van de meestal spraakmakende tentoonstelling in binnen- en buitenland.
  • Wij stimuleren het zelf maken van tentoonstellingen op lokatie zoals bijv. kerkplein, vijver, park, gemeentehuis of interessant leegstand pand.
  • Picknicken op een historische plek in de buurt met indien gewenst een gratis tekenles, film in de open lucht en nog veel meer…
  • Ledenvergadering 1 x per jaar
  • We houden van nieuwe ideeen en van samen uitvoeren.
  • Via een digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte
  • De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,50.

Historie van Ars Longa

Bij gelegenheid van de millenniumvieringen 1999 – 2000 wilde de tentoonstellings commissie van de gemeente Son en Breugel (Schoth, Achterberg, van Etten) meer kunst in het dorp: de winkeletalages werden voorzien van passend werk van Sonse kunstenaars, een gedicht werd geschilderd op straat. Het enthousiasme tijdens deze actie zorgde voor de oprichting van de Kunstvereniging Ars Longa. Het eerst bestuur zorgde voor een meer zichtbaar worden van vooral de beeldende kunst in het dorp. De kunstliefhebbers en de kunstmakers vonden elkaar.
Ars Longa biedt een podium voor kunstbeoefenaars, en organiseert exposities in Son en Breugel, kunstreizen naar musea, lezingen en thema-avonden, en een maandelijks kunstcafe aar kunstliefhebbers elkaar kunnen treffen. Niet-leden zijn ook van harte welkom.
In 2012 heeft Ars Longa de oude, leegstaande smederij van Piet Bakens aan het kanaal in bruikleen gekregen om daar grotere exposities in te richten.
De gangen van Hotel de Sonnerie worden gebruikt voor kleinere en wisselende exposities onder de noemer "Op de Gang". Tevens verzorgt Ars Longa eens per jaar een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, en op een zondag in juni/juli wordt het kerkplein een Kunstplein

Bestuur:

Hans Werner, voorzitter
Eddy Odijk, secretaris
Geert Bruinsma, penningmeester
Annelies Schoth
Ad van Etten

Op de Gang-commissie:

Ad van Etten

Kunstpleinen-commissie:

Margo Elffers       Willem Berkers
Mieke Hattink       Ad van Etten

Film-commissie:

Catherine Witvliet       MarieAnne van Gestel
Bär Hanraets              Eddy Odijk

contact:

info@arslongakunst.nl
tel: 06-52 418 555

Wilt u lid worden?

Maak € 12,50 over op rekening IBAN
NL39RABO0109116011 t.n.v. ARS LONGA, Son en stuur een email met uw naam, adres en telefoon nummer naar
secretariaat@arslongakunst.nl

Ars Longa Verenigings statuten