1405 Kunstavond

Ledenvergadering en Kunstavond op 13 mei

Een week voor de kunstreis van het voorjaarsprogramma zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.

Naast de verslaglegging en verantwoording over 2013 door het Ars Longa bestuur en reacties/wensen van de leden voor het komende programma, zal het tweede deel van de bijeenkomst een kunstavond zijn die toelichting geeft op de kunstreis van 25 mei.
Hiernaast de voorlopige agenda voor de ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering

  • Opening
  • Evaluatie van de activiteiten 2013
  • FinanciĆ«el jaarverslag & begroting 2014
  • Verslag van de kascommissie, en decharge
  • Samenstelling van het bestuur
  • Activiteiten 2014
  • Rondvraag
  • Sluiting

Kunstavond over “Michael Borremans”

De Kunstreis op 25 mei gaat naar het Bozar in Brussel, met een tentoonstelling over Michael Borremans.
Ter voorbereiding tonen we op deze kunstavond een documentaire over Borremans en de tentoonstelling.

Klik op deze zin voor een voorproefje.