Adopt a Chute

ADOPTEER EEN PARACHUTE

Op 17 september a.s. wordt herdacht dat Son en Breugel 70 jaar geleden bevrijd werd na luchtlandingen van parachutisten op de Sonse heide. De parachute is voor velen het symbool van de bevrijding geworden.

Kunstvereniging Ars Longa is van plan om deze belangrijke herdenking en vrijheidsviering te onderstrepen door de plaatsing van 15 parachutes in het centrum van onze gemeente. Een dergelijk aantal bevrijdingssymbolen en de gekozen plaatsing ervan aan de rotonde Kanaalstraat/Ekkersrijt en op diverse plaatsen op de middenberm van de Nieuwstraat gaan een unieke historische en artistieke beleving oproepen.
Een “artist’s impression” is al gemaakt om dit te laten zien.

Een dergelijk kunstwerk geeft cachet aan de herdenking van de bevrijding, trekt aandacht en bezoekers voor Son, en herinnert kunstliefhebbers aan Christo’s parasols project.

Het artistieke idee is inmiddels door Ars Longa uitgewerkt tot constructie tekeningen, materiaallijsten en werkplanningen. De parachutes worden 3.50 meter hoog, voorzien van een ijzeren frame, afgedekt met een naturel gekleurd parachute doek en geplaatst op een ingegraven betonnen sokkel. Het College van B&W heeft toestemming verleend voor de plaatsing van de 15 parachutes. De laatste berekeningen tonen dat de parachutes voor max. € 200 per stuk vervaardigd kunnen worden, met de hulp van vrijwilligers van Ars Longa en het Hoi-huis.

Ars Longa wil dit project graag uitvoeren maar mist de financiele middelen om de materialen te bekostigen. De vereniging, die sinds 2000 bestaat en kunstbeoefening en –beleving nastreeft, werkt zonder subsidie. Bijzondere projecten van de vereniging moeten dus hun eigen kosten opleveren.

Adopteer een parachute:
Voor € 200 adopteert u een van de vijftien parachutes, en maakt u de realisatie van dit unieke kunst/herdenkings werk mogelijk.
Op de sokkel van uw parachute wordt d.m.v. een naamsvermelding uw ondersteuning weergegeven. Daarnaast maakt Ars Longa begeleidende folders en posters met vermelding van de ondersteunende bedrijven en individuele vrienden. De website van Ars Longa gaat vanaf augustus uitgebreid aandacht besteden aan de parachutes en de herdenkingsfestiviteiten.
Na afloop van de expositie periode kunt u over de geadopteerde parachute beschikken en deze bijvoorbeeld in/bij uw onderneming plaatsen.

Reageer:
Voor 6 parachutes hebben we nog steun nodig. Als u dit voor Son en Breugel unieke project wilt helpen mogelijk te maken:
• Adopteer een parachute door € 200 over te maken op rekening 1091.16.011 t.n.v. ARS LONGA onder vermelding van “parachute” of
• Neem contact op over uw bijdrage met een Ars Longa bestuurslid:
  o Hans Werner – telf 0499-476633
  o Geert Bruinsma – telf 0499-490440
  o Eddy Odijk – telf 06-52418555
  o het secretariaat: secretariaat@arslongakunst.nl