De jaarlijkse ledenvergadering

Op 18 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de kapelzaal van de Sonnerie.
De agenda bestond uit de inmiddels bekende onderdelen: een terugblik met beelden, de financien, bestuurssamenstelling, de nabije toekomst. En weer lukte het voorzitter Hans Werner om deze agenda in relaxed tempo binnen 50 minuten af te ronden.

De terugblik tonen we hier nog een keer.