181103 PopUp

PopUpGalerie 3 en 4 november

Gestimuleerd door het succes van PopUpGalerie #1 bieden we ook dit najaar weer de gelegenheid aan onze leden om hun lievelingswerk te tonen.
Tijdens het weekend van 3/4 november wordt de Traversezaal van de Sonnerie even een Galerie, en hierbij nodigen we alle Ars Longa leden uit om een kunstwerk tentoon te stellen in deze PopUpGalerie.
Het is fijn als het uw eigen werk is, maar het kan natuurlijk ook werk van een ander zijn dat u thuis heeft hangen of staan, en dat u een weekend-lang ook aan anderen wilt tonen. Er zijn ook een aantal sokkels voor beeldhouwwerk en keramiek.

Wilt u meedoen, laat dat dan svp per email weten, met vermelding van de maten van het werk en zomogelijk een foto ervan.
We gaan u dan vragen om op zaterdag 3 november zo tegen 11 uur met uw kunstwerk in de Sonnerie te zijn om samen in te richten.
De “officiele opening” gebeurt zaterdagmiddag tijdens het kunstcafe.
Zondag eind van de middag doen we de “PopDown” en neemt u uw werk weer mee naar huis.

181030 KA film Claudel

Filmcyclus najaar 2018 – Camille Claudel

De tweede film in onze cyclus over kunstenaarslevens is gewijd aan de tragische levensloop van beeldhouwster Camille Claudel.

De film die begint om 20:00 wordt ingeleid door Eddy Odijk, lid van de filmcommissie.